کمترین: 
765.5
بیشترین: 
765.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 765.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":765.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398