کمترین: 
2406.6
بیشترین: 
2406.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2406.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":2406.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398