قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
3117
بیشترین: 
3117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3117 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":3117}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397