کمترین: 
279.8
بیشترین: 
279.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 279.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":279.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398