کمترین: 
8525.7
بیشترین: 
8525.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8525.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":8525.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398