کمترین: 
875.3
بیشترین: 
875.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 875.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":875.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398