قیمت کرون نروژ در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
411
بیشترین: 
411
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 411 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":411}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397