کمترین: 
411
بیشترین: 
411
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 411 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":411}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398