کمترین: 
517.5
بیشترین: 
517.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 517.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":517.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398