کمترین: 
400.4
بیشترین: 
400.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 400.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":400.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398