کمترین: 
3383.1
بیشترین: 
3383.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3383.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":3383.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398