کمترین: 
2583.3
بیشترین: 
2583.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2583.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":2583.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398