کمترین: 
2986.4
بیشترین: 
2986.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2986.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":2986.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398