قیمت یوان چین در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
490
بیشترین: 
490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 490 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397