کمترین: 
928.5
بیشترین: 
928.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 928.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":928.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398