کمترین: 
893.5
بیشترین: 
893.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 893.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":893.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398