قیمت پوند در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
4260.4
بیشترین: 
4260.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4260.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":4260.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397