کمترین: 
3850.1
بیشترین: 
3850.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3850.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":3850.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398