کمترین: 
3282.2
بیشترین: 
3282.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3282.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":3282.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398