کمترین: 
1.6
بیشترین: 
1.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.61 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 01:08","price":1.61},{"date":"1396/05/18 01:32","price":1.6},{"date":"1396/05/18 02:08","price":1.62},{"date":"1396/05/18 03:00","price":1.6},{"date":"1396/05/18 13:08","price":1.61},{"date":"1396/05/18 14:08","price":1.62},{"date":"1396/05/18 14:32","price":1.61},{"date":"1396/05/18 15:32","price":1.62},{"date":"1396/05/18 16:08","price":1.61},{"date":"1396/05/18 16:32","price":1.62},{"date":"1396/05/18 18:32","price":1.61},{"date":"1396/05/18 19:32","price":1.6},{"date":"1396/05/18 20:00","price":1.61},{"date":"1396/05/18 20:32","price":1.62},{"date":"1396/05/18 21:08","price":1.61},{"date":"1396/05/18 23:32","price":1.62}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398