کمترین: 
50.04
بیشترین: 
50.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 50.04 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 12:08","price":50.04}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398