کمترین: 
2320
بیشترین: 
2330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2330 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 12:00","price":2320},{"date":"1396/05/17 13:20","price":2330}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398