کمترین: 
1025
بیشترین: 
1028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1028 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 11:30","price":1025},{"date":"1396/05/17 11:40","price":1028},{"date":"1396/05/17 12:00","price":1025},{"date":"1396/05/17 12:10","price":1028},{"date":"1396/05/17 13:40","price":1025},{"date":"1396/05/17 13:50","price":1028}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398