کمترین: 
478
بیشترین: 
479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 478 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 11:30","price":479},{"date":"1396/05/17 11:40","price":478},{"date":"1396/05/17 12:00","price":479},{"date":"1396/05/17 12:10","price":478},{"date":"1396/05/17 13:40","price":479},{"date":"1396/05/17 13:50","price":478}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398