کمترین: 
1045
بیشترین: 
1048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1045 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 11:30","price":1048},{"date":"1396/05/17 11:40","price":1047},{"date":"1396/05/17 11:50","price":1046},{"date":"1396/05/17 12:00","price":1047},{"date":"1396/05/17 12:10","price":1046},{"date":"1396/05/17 13:40","price":1047},{"date":"1396/05/17 13:50","price":1046},{"date":"1396/05/17 14:40","price":1045}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399