کمترین: 
633500
بیشترین: 
635500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 635500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:54","price":634500},{"date":"1396/05/17 11:42","price":634000},{"date":"1396/05/17 12:54","price":633500},{"date":"1396/05/17 13:18","price":634000},{"date":"1396/05/17 14:42","price":634500},{"date":"1396/05/17 15:36","price":635500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398