کمترین: 
3983
بیشترین: 
3986
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3983 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:50","price":3986},{"date":"1396/05/17 11:20","price":3983},{"date":"1396/05/17 11:30","price":3984},{"date":"1396/05/17 11:40","price":3983},{"date":"1396/05/17 12:00","price":3984},{"date":"1396/05/17 12:10","price":3983},{"date":"1396/05/17 13:40","price":3984},{"date":"1396/05/17 13:50","price":3983}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398