کمترین: 
467
بیشترین: 
468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 467 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:15","price":467},{"date":"1396/05/17 11:30","price":468},{"date":"1396/05/17 11:40","price":467},{"date":"1396/05/17 12:00","price":468},{"date":"1396/05/17 12:10","price":467},{"date":"1396/05/17 13:40","price":468},{"date":"1396/05/17 13:50","price":467}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398