کمترین: 
3052
بیشترین: 
3056
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3052 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:15","price":3056},{"date":"1396/05/17 11:40","price":3055},{"date":"1396/05/17 12:30","price":3054},{"date":"1396/05/17 13:00","price":3053},{"date":"1396/05/17 13:40","price":3054},{"date":"1396/05/17 13:50","price":3053},{"date":"1396/05/17 16:50","price":3052}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398