کمترین: 
1107
بیشترین: 
1108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1108 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:15","price":1108},{"date":"1396/05/17 11:30","price":1107},{"date":"1396/05/17 11:40","price":1108},{"date":"1396/05/17 12:00","price":1107},{"date":"1396/05/17 13:50","price":1108}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398