کمترین: 
4983
بیشترین: 
4986
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4983 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:15","price":4986},{"date":"1396/05/17 10:50","price":4985},{"date":"1396/05/17 11:20","price":4984},{"date":"1396/05/17 11:30","price":4985},{"date":"1396/05/17 11:40","price":4984},{"date":"1396/05/17 11:50","price":4983},{"date":"1396/05/17 12:00","price":4986},{"date":"1396/05/17 12:10","price":4985},{"date":"1396/05/17 13:00","price":4984},{"date":"1396/05/17 13:40","price":4985},{"date":"1396/05/17 13:50","price":4984},{"date":"1396/05/17 14:40","price":4983}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398