کمترین: 
3811
بیشترین: 
3814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3811 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 10:15","price":3814},{"date":"1396/05/17 11:00","price":3813},{"date":"1396/05/17 11:40","price":3812},{"date":"1396/05/17 12:30","price":3811},{"date":"1396/05/17 12:50","price":3812},{"date":"1396/05/17 13:30","price":3811}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398