کمترین: 
685.5
بیشترین: 
685.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 685.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":685.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398