کمترین: 
1938.9
بیشترین: 
1938.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1938.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":1938.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398