کمترین: 
9863.7
بیشترین: 
9863.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9863.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":9863.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398