کمترین: 
2410.9
بیشترین: 
2410.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2410.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":2410.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398