کمترین: 
3114.1
بیشترین: 
3114.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3114.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":3114.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398