کمترین: 
8531.8
بیشترین: 
8531.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8531.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":8531.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399