کمترین: 
897.4
بیشترین: 
897.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 897.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":897.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398