کمترین: 
874.9
بیشترین: 
874.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 874.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":874.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399