قیمت کرون نروژ در تاریخ 17 مرداد 1396

کمترین: 
414.5
بیشترین: 
414.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 414.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":414.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397