قیمت کرون دانمارک در تاریخ 17 مرداد 1396

کمترین: 
521
بیشترین: 
521
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 521 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":521}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397