قیمت کرون سوئد در تاریخ 17 مرداد 1396

کمترین: 
403
بیشترین: 
403
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 403 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":403}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1397