کمترین: 
403
بیشترین: 
403
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 403 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":403}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398