کمترین: 
3371.8
بیشترین: 
3371.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3371.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":3371.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398