کمترین: 
2965.5
بیشترین: 
2965.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2965.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":2965.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398