کمترین: 
929.8
بیشترین: 
929.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 929.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":929.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398