کمترین: 
893.3
بیشترین: 
893.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 893.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":893.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399