کمترین: 
4280.8
بیشترین: 
4280.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4280.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":4280.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398