قیمت یورو در تاریخ 17 مرداد 1396

کمترین: 
3875.3
بیشترین: 
3875.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 17 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3875.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/17 09:10","price":3875.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1397